ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
دسته بندی

شرح فص حکمة عصمتیة في کلمة فاطمیة

۱۴۰۲-۱۲-۸ فص فاطمیه جلسه ۱۲۶

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۱۴۰۲/۱۴/۸، درس فص فاطمیه فصل ۱۷، جلسه ۱۲۶ موضوع: سلوک معرفتی تحت تربیت استاد (امر دوم) این که همان گونه در پیش اشارتی شده است، نفس انسانی خواه مرد و خواه زن همین که از کدورت مادی بدر آید.... انسان هلوع آفریده شده، وقتی شری به او می‌رسد جزع می‌کند و مأیوس می‌شود و ناامید می‌شود و همه چیز را رها می‌کند،…
ادامه مطلب ...