ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

مراسم

جهت ثبت نام در خبرنامه پیامکی ادبستان معرفت، عدد ۰۳۹۱۱۹ را به شماره ۱۰۰۰۹۶۱۱ پیامک کنید.

جلسات هفتگی شبهای جمعه ساعت ۲۱٫۳۰ شروع میشود

پستهای اخیر

1 از 41

تفسیر قرآن

1 از 3

شرح ادعیه

1 از 2

شرح احادیث

1 از 7

دروس

1 از 2

گنجینه تصویری

1 از 5