ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور رده

دروس

۱۴۰۱-۶-۵ شرح عیون عین ۴۸ جلسه ۳۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۱۴۰۱/۶/۵) جلسه ۳۰۰ عیون مسائل نفس موضوع: شرح عین ۴۸ در تطابق کونین روش اقاجان، علامه حسن زاده، به این صورتست که همه مطالب را از قرآن و احادیث و از کلام فلاسفه و عرفا می‌آورد و بحث را یکی می‌کند. دو کون، عالم کبیر و عالم صغیر است، فصل دوم در این که انسان عالم صغیر بوده و نیروی ارتباطی این اتصال است، (مراد…
ادامه مطلب ...