ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

ایمان و امان

بسم الله الرحمن الرحیمنکته در سرگذشت اصحاب السبت میخوانیم که آنان از ماهیگیری در روز شنبه نهی شده بودند و درست در روز شنبه ماهیها بصورت گسترده در سطح آب ظاهر میشدند که همین امر باعث شد که آنان از امر الهی تمرد کنند و در آخر بصورت…

غضب و کظم غیظ

بسم الله الرحمن الرحیمغضب و کظم غیظغضب حالتی نفسانیست که باعث بر اذیت انسان میشود یا بهتر بگویم امریست که وقتی وارد در قلب میشود آن را پر میکند و این پر شدن قلب باعث ضیق و تنگی آن میگردد به نحوی که صاحب غضب از این حالت در رنج…

تبعیدگاه دنیا

بسم الله الرحمن الرحیمتبعیدگاه دنیااز آب و خاک صورتی بدیع آفریده شد همگان او را نگاه میکردند او بیحرکت روی زمین دراز کشیده بود ناگاه عطسه ای کرد چشمانش گشوده شد لختی درنگ کرد سپس از جا برخواست با حیرت به اطراف نگریست و به اشیاء…

فال حافظ در رابطه با کرونا

بسم الله الرحمن الرحیماکنون که با حافظ خلوت نشین خلوتی داشتم خواستم تا در رابطه با این بلای کرونا چیزی بگوید که این غزل آمدخیز تاخرقه صوفی به خرابات بریم شطح وطامات به بازار خرافات بریمتا آنجا که فرمود شرممان باد زپشمینه…

مبارزه با کرونا

بسم الله الرحمن الرحیممبارزه با کرونادر روایات اسلامی آمده وقتی انسانها زیاد گناه میکنند خداوند هم مرض های جدید می آفریند که در قبل نبوده پس وقتی چنین است راه مبارزه با مریضی ها استغفار و رجوع به خداوند است قال الله تعالی( أَنِ…

برهان تمانع

بسم الله الرحمن الرحیمبرهان تمانعبرهانیست که متکلمان جهت اثبات توحید اقامه کرده اند به این بیان که هرگاه در جهان وجود دو خدا موجود باشد قهرا هریک مانع کار دیگریست و هر یک خلاف نظر دیگری میخواهد قدرت نمایی کند و خلاف او را اراده…

برهان خاص الخاص

بسم الله الرحمن الرحیمبرهان خاص الخاصاین برهان را جهت اثبات هیولی اقامه کرده اند بدین بیان که گویند مبدا تمام موجودات یک موجود حقیقی است که واحد است و در آن شانیت کثرت و تعدد نیست و از جمله موجودات ممکنه که ناشی از وجود واحد بسیط…

تعیین امام از جانب خداوند

بسم الله الرحمن الرحیمتعیین امام از جانب خداوندالنمل أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ…

فلسفه ایران باستان

بسم الله الرحمن الرحیمفلسفه ایران باستانحکیم سهرودی خود را احیاگر حکمت خسروانی یعنی ایران باستان میداند و فلسفه خود را ماخوذ از حکمت ایرانی بیان کرده لکن هیچ کتاب و مدرکی که دال بر وجود فلسفه ایران باشد ارائه نکرده و ظاهرا مطالب…

مادر

بسم الله الرحمن الرحیمبه مناسبت روز مادرما چند مادر داریم اولین آنها طبیعت است که ما در رحم این طبیعت پروریده میشویم بروی آن راه میرویم واز مواهب آن تغذیه میکنیم ووومادر دیگر ما حضرت حوا علیها السلام است که ام البشر باشد مثل آدم…