ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

شیطان

بت شناسی و بت شکنی

بسم الله الرحمن الرحیم بت شناسی وبت شکنی كُلَّما شَغَلَكَ عَنِ اللَّهِ تعالی فَهُوَ صَنَمُكَ هرچیزی که تو را از خدای تعالی مشغول نماید آن بت توست پس گاهی مال و جاه بت سالک میشود و گاه نماز بسیار و روزه بسیار و حتی ریاضت کشیدن نیز گاه میشود که بت میگردد برای سالک و از اینجا گفته اند که عمده اعمال سالک باید تحت نظر استاد باشد چون هیچ کس بت…
ادامه مطلب ...

رباخوار

بسم الله الرحمن الرحیم البقره الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ…
ادامه مطلب ...

ای دوست

بسم الله الرحمن الرحیم ای دوست اگر قهر است و اگر ناز است همه بهر دوستان ساز است که بیگانگان از آن کمتراند که به آنان پردازند اگرخطاب است و یا اگر عتاب…
ادامه مطلب ...