ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

بهشت

طاووس بهشتیان

بسم الله الرحمن الرحیم عن رسول الله ص المهدی طاووس اهل الجنه وعلیه جلابیب نور القدس ازرسولخداص روایت شده مهدی طاووس بهشتیان است و لباس هایی از نور قدس بر تن اوست بیان بهشت سرای زیبایی و نور و خانه امن و سرور است و در این جایگاه حضور ،فردی که ناز محض و محض ناز است غرق در عزّ و غرور در هاله های نور می خرامد و از پردگیان جنات جلال…
ادامه مطلب ...

خندیدن

بسم الله الرحمن الرحیم خندیدن علت اصلی خندیدن تعجب است یعنی به عجب آمدن از سخن یا فعل کسی یا هر چیز دیگر و خود تعجب از عقل است یعنی وقتی سخنی یا کاری با…
ادامه مطلب ...