ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

انبیا

جهل نامقدس

بسم الله الرحمن الرحیمجهل نامقدساز بی خدا ترین فقیه به بی رحم ترین والیآری حسین گرچه زاولاد انبیاست گر چه که پروریده دامان اولیاست جدش رسول خاتم و بابش علی بود زهرای اطهر است که او را بپرورید شب در نماز و روز پی بندگی بود دریایی از خصایص و الطاف کبریاست با اینهمه یزید خلیفه است یاحسین ؟ ما با کدام بیعت و پیمان نموده ایمحتی…
ادامه مطلب ...

الضحى

بسم الله الرحمن الرحیمالضحى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ﻭ ﺗﻮ ﺭا گمشده یافته پس هدایت نمود این کریمه خطاب به خاتم انبیا ص است و بیان می دارد که تو گمشده…
ادامه مطلب ...