ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

اسلام

تفاوت اصلی اسلام شیعی و سنی

بسم الله الرحمن الرحیمتفاوت اصلی اسلام شیعی با اسلام سنی درچیست؟مکتب شیعه معتقداست رهبری نظام اسلامی بعداز پیامبراسلام ص ازطرف خداوندمشخص شده وتوسط پیامبراکرم ص درغدیر خم به مردم معرفی شده است لذا هیچ کس حق امامت ورهبری جامعه اسلامی را بغیر از امامان معصوم ندارد پس تمام حکومت ها وخلافتها از صدر اسلام تاکنون غیر مشروع بوده بغیراز دوره خلافت…
ادامه مطلب ...