ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

قیامت

۱۴۰۱-۱-۲۷ تفسیر سوره مریم آیات ۶۶-۷۰ جلسه ۸

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۱۴۰۱/۱/۲۷ (تفسیر سوره مریم) موضوع: ایات ۶۶ الی ۷۰ جلسه (۸) وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا و گويد انسان آيا هر گاه بمردم هر آينه بزودى برون آورده می‌شوم زنده (66) در این آیه نکته است چرا فرمود انسان! نگفت کافر؟ چرا می‌گوید یقول الانسان، در آن رمزی است که در ایات بعد…
ادامه مطلب ...