ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

غصب خلافت

غربت اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم غربت اسلام قال رسول الله ص بدأ الإسلام غريباً و سيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء ، وفي بعض روايات هذا الحديث: قيل من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس ترجمه روایت شده است ازرسولخداص که فرمودند؛ اسلام غریبانه آغاز شد وبزودی به غربت خویش باز خواهد گشت پس خوشابحال غریبان گفته شد یارسول الله این غربا…
ادامه مطلب ...

فدک

بسم الله الرحمن الرحیم ابن ابی الحدید معتزلی گوید: به استاد خود علی ابن فارقی گفتم آیا فاطمه در ادعای خود درمورد فدک صادق بود؟ گفت آری او صدیقه بود، گفتم…
ادامه مطلب ...