ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

شرک

۱۴۰۰-۴-۵ شرح عیون جلسه ۲۶۸

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۱۴۰۰/۴/۵  / درس عیون موضوع  " شرح عین ۴۰ از صدر الدین قونوی اعجاز البیان فی تاویل القران ۳- حصول علم ذوقی درست ناشی از کشف کامل صحیح بعد از عنایت الهی متوقف بر تعطیل قوای ظاهری و باطنی است . بالاترین نوع علم شهودی وحی است . کشف صحیح و کشف غلط داریم که از جانب شیطان است و یا از ناحیه نفس خود سالک است. تشخیص کشف…
ادامه مطلب ...

تکفیر

بسم الله الرحمن الرحیم تکفیر تکفیر بمعنی کافر انگاشتن شخص یا فرقه وگروهی است که دارای چند مرتبه است یک تکفیر کلامی واعتقادیست وآن به این معنی است که میگوید…
ادامه مطلب ...