ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

شرک

۱۴۰۰-۷-۳ شرح عیون عین ۴۲ جلسه ۲۷۵

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۱۴۰۰/۷/۳ درس عیون موضوع، متن عین ۴۲ (چگونگی توان نفس، علی رغم بساطتش بر تعلقات کثیره) متصف بودن یک موجود به صفات متعدده متقابله، این بحث خیلی مهم در بحث معرفت الله و یا در بحث واجب الوجود است در ذیل قاعده: «بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشئ منها» بسیط حقیقی تمام اشیاست بدون اینکه مقید به هیچکدام باشد یعنی حق…
ادامه مطلب ...

تکفیر

بسم الله الرحمن الرحیم تکفیر تکفیر بمعنی کافر انگاشتن شخص یا فرقه وگروهی است که دارای چند مرتبه است یک تکفیر کلامی واعتقادیست وآن به این معنی است که میگوید…
ادامه مطلب ...