ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

داستان

ویرگول و قدرت آن

بسم الله الرحمن الرحیمویرگول وقدرت آنﻭﻳﺮﮔﻮﻝ . (ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯ ، ﺍِ) ﻧﺸﺎﻧﻪ ٔ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭ ﺟﻤﻠﻪ ﻭ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﻜﻞ «،» ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻯ ﻏﺮﺑﻰ . ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﻧﻴﺰ ﺭﺍﻳﺞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . بنقل از فرهنگ دهخدا ................................................... هر حرفی در نظام تدوین و همچنین در نظام تکوین قدرتی دارد مثل حروف مقطعه قرآنی که…
ادامه مطلب ...

خندیدن

بسم الله الرحمن الرحیمخندیدن علت اصلی خندیدن تعجب است یعنی به عجب آمدن از سخن یا فعل کسی یا هر چیز دیگر و خود تعجب از عقل است یعنی وقتی سخنی یا کاری با…
ادامه مطلب ...