ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

داستان

۱۴۰۱-۳-۹ فص فاطمیه شرح حدیث کسا جلسه ۷۹

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۱۴۰۱/۳/۹ (جلسه ۷۹ درس فص فاطمیه موضوع: شرح حدیث شریف کساء و بیان چگونگیان واقعه) در ادامه، مرحوم طرب شیرازی حدیث کساء را به شعر در آوردند... ️حدیث واقع مباهله ... این داستان یک بار دیگر اتفاق افتاده که اهل بیت زیر کساء جمع شدند که رسول الله ص فرمودند: من ضعف در بدن خودم حس می‌کنم و این ربطی…
ادامه مطلب ...

ویرگول و قدرت آن

بسم الله الرحمن الرحیم ویرگول وقدرت آن ﻭﻳﺮﮔﻮﻝ . (ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯ ، ﺍِ) ﻧﺸﺎﻧﻪ ٔ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭ ﺟﻤﻠﻪ ﻭ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﻜﻞ «،» ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻯ ﻏﺮﺑﻰ . ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ…
ادامه مطلب ...

خندیدن

بسم الله الرحمن الرحیم خندیدن علت اصلی خندیدن تعجب است یعنی به عجب آمدن از سخن یا فعل کسی یا هر چیز دیگر و خود تعجب از عقل است یعنی وقتی سخنی یا کاری با…
ادامه مطلب ...