ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

امام حسین

۱۴۰۰-۲-۲ تفسیر سوره مریم جلسه ۴

بسم الله الرحمن الرحیم پنج شنبه ۱۴۰۰/۲/۲ نکته در مورد معجزات " انسان خو کرده با این عالم عجایب این عالم را نمی بیند ، کجای این عالم معجزه نیست . لم تک شیا ، اشاره به زکریا می کند تو خود عجیب تری تو را از هیچ افریدم ، و قد خلقتک من قبل و لم تک شیا. هستی اشیاء و نظم در آن عجب در عجب است ، حالا چون چنین چیزی ندیده ایم عجیب به نظر میاد، اینجا حضرت…
ادامه مطلب ...

جهل نامقدس

بسم الله الرحمن الرحیم جهل نامقدس از بی خدا ترین فقیه به بی رحم ترین والی آری حسین گرچه زاولاد انبیاست گر چه که پروریده دامان اولیاست جدش رسول…
ادامه مطلب ...