ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

امام حسین

قرآن وعترت

بسم الله الرحمن الرحیم قرآن و عترت حدیث متواتر نبویست که فرماید انی تارک فیکم الثقلین ..... من دوچیز گرانبها در میان شما به امانت مینهم یکی کتاب خدا و دیگری عترتم یعنی اهلبیتم این دو از هم جدا نمیشوند تا در حوض به من بپیوندند اگر به این دو چنگ زنید هرگز گمراه نشوید نکته ای در حدیث همانند یحیی بن زکریا در بنی اسرائیل حسین ابن علی در اولاد…
ادامه مطلب ...

جهل نامقدس

بسم الله الرحمن الرحیم جهل نامقدس از بی خدا ترین فقیه به بی رحم ترین والی آری حسین گرچه زاولاد انبیاست گر چه که پروریده دامان اولیاست جدش رسول…
ادامه مطلب ...

شعر : نبودی ببینی

بسم الله الرحمن الرحیم خروش قیامت به پا شد نبودی ببینی بسیط زمین پر بلا شد نبودی ببینی در آن دم ز اولاد طه و یس چه سرها ، غریبانه از تن جدا شد نبودی ببینی ز…
ادامه مطلب ...