ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

امامت

وصیت حضرت علی ع به کمیل

بسم الله الرحمن الرحیمیاکمیل ایاک ایاک والتطرق الی ابواب الظالمین والاختلاط بهم والاکتساب منهم وایاک ان تطیعهم وان تشهد فی مجالسهم بما یسخط الله یاکمیل ان اضطررت الی حضورها فداوم ذکرالله تعالی والتوکل علیه واستعذ بالله من شرهم واطرق عنهم وانکر بقلبک فعلهم واجهر بتعظیم الله عزوجل واسمعهم فانهم یهابوک وتکفی ترجمه ای کمیل مبادا مبادا در خانه…
ادامه مطلب ...

صوفیه

بسم الله الرحمن الرحیماهل سنت خاصه سلفی ها ووهابی ها همانگونه که با شیعه مخالف هستند با صوفیه مخالف اند چرا چنین است؟چرا وهابی ها شیعه ومتصوفه را در یک صف…
ادامه مطلب ...