ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

ابن عربی

ایمان و امان

بسم الله الرحمن الرحیم نکته در سرگذشت اصحاب السبت میخوانیم که آنان از ماهیگیری در روز شنبه نهی شده بودند و درست در روز شنبه ماهیها بصورت گسترده در سطح آب ظاهر میشدند که همین امر باعث شد که آنان از امر الهی تمرد کنند و در آخر بصورت بوزینه مسخ شوند در حکمت اینکه چرا ماهی ها در روز شنبه در سطح آب می آمدند و روز های دیگر چنین نمیکردند گوئیم این…
ادامه مطلب ...

سجود قلب

بسم الله الرحمن الرحیم سجودقلب جناب محیی الدین ابن عربی فرماید سهل ابن عبدالله تستری (درحالت کشف) قلب خویش را دید که درسجده است و این را به گروهی از مشایخ…
ادامه مطلب ...

صوفیه

بسم الله الرحمن الرحیم اهل سنت خاصه سلفی ها ووهابی ها همانگونه که با شیعه مخالف هستند با صوفیه مخالف اند چرا چنین است؟چرا وهابی ها شیعه ومتصوفه را در یک صف…
ادامه مطلب ...