ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

مقامات

۱۴۰۱-۱-۲۵ تفسیر سوره مریم آیات ۶۴-۶۶ جلسه ۷

بسم الله الرحمن الرحیم پنجشنبه ۱۴۰۱/۱/۲۵ (تفسیر سوره مریم)(جلسه ۷) موضوع ایات ۶۴ الی ۶۶ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا و فرود نيائيم مگر به دستور پروردگار تو وى را است آنچه پيش روى ما است و آنچه پشت سر ما و آنچه ميان آن است و نيست…
ادامه مطلب ...

حبیب الله

بسم الله الرحمن الرحیم قال رسول الله ص ان الله یُحب ان یُحمد ترجمه خداوند دوست دارد که حمد و ستایش شود از آنجا که خداوند دوست دارد که حمد شود پس حامد خود…
ادامه مطلب ...

هفته نامه

نکات مهم جلسه فوق : ۹۲/۱۱/۲۴ اولین گناهی که در زمین آفاقی و انفسی روی دادحسادت است . آنکه لسان صدق دارد رؤیایش صادق تر است . بیان تمثل عالمی که به علمش عمل نمی…
ادامه مطلب ...