ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

صفات

۱۴۰۲-۱۱-۲۲ شرح عیون جلسه ۳۴۴

بسم الله الرحمن الرحیم یک شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۲، ««درس عیون مسائل نفس جلسه ۳۴۴»» موضوع: عین ۵۲ در اینکه مرگ انسان انقطاع او از غیر خودش است و..... در بحث گفته شد فنا دارای سه مرتبه است ۱-محو، ۲-طمس ۳-محق..... و در بحث محق... سلطان متکلمین و محققین نصیرالملة و الدین علامه طوسی در شرح اشارات در ذیل شهر قول شیخ، عرفان از تفریق و تکاندن و ترک…
ادامه مطلب ...