ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

صفات

۱۴۰۰-۱۰-۱۸ شرح عیون عین ۴۴ جلسه ۲۸۴

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ) درس عیون مسائل نفس ((موضوع درس: شرح عین ۴۴/ انسان طبیعی و مثالی و عقلی و الهی)) انسان دارای مراتبی است و اگر خواهی بگو، نفس دارای مراتبی است،... حالات مختلف برای رسول الله گفته شده و برایش انواع وحی است اقاجان در ۱۰۰۱ نکته فرموده‌اند: وقتی جذبه بدون صورت باشد با سالک همان کار می‌کند که طوفان با پر…
ادامه مطلب ...

۹۸-۸-۱۶ اصول کافی

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام وادب شرح اصول کافی (پنج شنبه ۹۸/۸/۱۶) شب دهم ربیع مصادف با وفات عبدالمطلب و ازدواج حضرت خدیجه بارسولخداص است سؤال: قبل از…
ادامه مطلب ...

هفته نامه

نکات مهم جلسه فوق : ۹۲/۱۱/۲۴ اولین گناهی که در زمین آفاقی و انفسی روی دادحسادت است . آنکه لسان صدق دارد رؤیایش صادق تر است . بیان تمثل عالمی که به علمش عمل نمی…
ادامه مطلب ...