ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

صفات

۱۴۰۱-۸-۱۵ شرح عیون جلسه ۳۰۶

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۱۴۰۱/۸/۱۵) درس عیون جلسه ۳۰۶ موضوع: شرح عین ۴۸ در تطابق کونین نکته اخلاقی(حواستان به موجوداتی مثل موش، خوک، پلنگ ووو که در وجودتان هست باشد، این‌ها جدای از ما نیستند. و انسان باید مراقب باشد این صفات از او بروز نکند، و در ریز امور کشیک نفس را بکشد. (ای دریده پوستین یوسفان. گرگ بر خیزی ازین خواب گران)…
ادامه مطلب ...

۹۸-۸-۱۶ اصول کافی

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام وادب شرح اصول کافی (پنج شنبه ۹۸/۸/۱۶) شب دهم ربیع مصادف با وفات عبدالمطلب و ازدواج حضرت خدیجه بارسولخداص است سؤال: قبل از…
ادامه مطلب ...

هفته نامه

نکات مهم جلسه فوق : ۹۲/۱۱/۲۴ اولین گناهی که در زمین آفاقی و انفسی روی دادحسادت است . آنکه لسان صدق دارد رؤیایش صادق تر است . بیان تمثل عالمی که به علمش عمل نمی…
ادامه مطلب ...