ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

امام زمان

حضرت خضر ع

بسم الله الرحمن الرحیمآیا میدانستیدحضرت خضرع زنده بوده ودرقید حیاتند وعمرایشان به چندهزارسال میرسد البته دقیقا مدت عمرایشان مشخص نیست لکن قرآن کریم ازملاقات…
ادامه مطلب ...