ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

ابراهیم

۱۴۰۰-۳-۲۷ اصول کافی بداء

بسم الله الرحمن الرحیم پنجشنبه ۱۳۰۰/۳/۲۷(اصول کافی) موضوع " اصول کافی بداء یعنی،اشکار شدن روایت" امام صادق ع فرمودند ما بیزاریم از کسیکه بگویید برای خدا بداء حاصل شده چیزی را که دیروز نمیدانسته و کفر است. بداء یعنی پیامبر یا امامان در مورد اتفاقی خبر بدهند و ان اتفاق نیفتد. میگویند بداء حاصل شده مثلا در مورد حضرت موسی ع ۳۰ شب قرار گذاشتیم…
ادامه مطلب ...