مراسم

جلسات هفتگی شبهای جمعه ساعت ۲۱٫۳۰ شروع میشود

پستهای اخیر

1 از 38

تفسیر قرآن

1 از 4

شرح ادعیه

1 از 3

شرح احادیث

1 از 12

دروس

شرح فص حکمه عصمتیه فی کلمه فاطمیه

به شرح استاد محمد مهدی معماریان : فص فاطمیه گوهر گرانبهایست که در عالم علم نظیری برای آن نیست که…

عیون مسائل نفس

به شرح استاد محمد مهدی معماریان : علامه حسن زاده آملی در حالی که به آن کلام مبارک خدای سبحان که فرموده است:(…

صد کلمه در معرفت نفس حضرت علامه حسن زاده آملی

به شرح استاد محمد مهدی معماریان : صدکلمه در معرفت نفس که کتاب موجز ومختصریست حاوی مطالب عمده ای در مباحث معرفت نفس…

انسان و قرآن حضرت علامه حسن زاده آملی

به شرح استاد محمد مهدی معماریان : قرآن کتابیست که حاوی تمامی حقایق نظام هستی بوده که بعبارتی قرآن متن نظام هستی و…
1 از 2

گنجینه تصویری

1 از 3