ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

نهج البلاغه

۱۴۰۱-۴-۹ اصول کافی شناخت امام و مراجعه به او

بسم الله الرحمن الرحیم پنجشنبه ۱۴۰۱/۴/۹ ) اصول کافی موضوع: باب شناختن امام و مراجعه باو مقدمه معرفت امام همان معرفت خداست. خداوند یک لفظ مشترک است، همه به یک چیز خدا نمی‌گویند هرکس چیزی که در ذهن خودش است پرستش می‌کند (خدای ذهنی) خدای ما خدای محمد وال محمد است. خدا بوسیله حجتش شناخته می‌شود، کدام خدا؟ سوره کافرون بِسْمِ…
ادامه مطلب ...

انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه حضرت علامه حسن زاده آملی

انسان کامل حسن حسن زاده آملی به شرح استاد محمد مهدی معماریان : انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه: در این کتاب علامه حسن زاده آملی که خود از مَظهر انسان کامل و…
ادامه مطلب ...