ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

نهج البلاغه

قیاس اهل بیت

بسم الله الرحمن الرحیمقال امیرالمومنین علی ابن ابیطالب ع لایقاس بآل محمد ص من هذه الامّه احد ( نهج البلاغه خطبه ۲) کسی از این امت با ما اهلبیت قابل قیاس نیست گویم وقتی میتوان دو چیز را با هم قیاس نمود که از یک جنس باشند آنگاه میگوییم این یکی افضل از آن دیگریست اما دو شیئ که همجنس نباشند اصلا قابل قیاس نیستند من باب مثال در قیاس دو نوع…
ادامه مطلب ...

انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه حضرت علامه حسن زاده آملی

به شرح استاد محمد مهدی معماریان : انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه: در این کتاب علامه حسن زاده آملی که خود از مَظهر انسان کامل و مُظهِرِ مقامات آن است، مبحث…
ادامه مطلب ...