ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

معرفت

قرآن و اهل بیت

بسم الله الرحمن الرحیمجناب حافظ چه زیبا گفته استفتوی پیرمغان دارم وقولیست قدیم که حرامست می آنجا که نه یاریست ندیمپیرمغان امیرمومنان علی ع است قول قدیم یعنی حرفی ازلی که نفس الامر دارد وازباطن عالم است می همان می معرفت است و اصل تمامی معارف هم قرآن است مراد از یار ندیم اهلبیت پیامبر علیهم السلام است میفرماید این سخن از باطن عالم است که فتوای…
ادامه مطلب ...