ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

معرفت نفس

معرفت نفس همان خودشناسی و یا روانشناسی است که علامه حسن زاده آملی در زمینه معرفت نفس بسیار کار کرده اند و در این زمینه کتابهای گرانبهایی چون دروس معرفت نفس، صد کلمه در معرفت نفس، عیون مسائل نفس، اثبات تجرد نفس و… دارند و استاد معماریان از شاگردان ایشان به ترتیب جلسات مقدماتی معرفت نفس، کتاب صد کلمه در معرفت نفس و کتاب عیون مسائل نفس را شرح داده اند.

۱۴۰۰-۱۱-۱۶ شرح عیون عین ۴۵ جلسه ۲۸۷

بسم الله الرحمن الرحیم "شنبه کتاب عیون مسائل نفس ۱۴۰۰/۱۱/۱۶" موضوع: بحث در مورد مقامات انسانی در مباحث معرفت نفس ادله تجرد نفس عنوان می‌شود، بعضی از ادله تجرد قوه خیال را اثبات می‌کند مثل صورتهای که در خیال دیده می‌شود. یک سری از ادله تجرد عقل را اثبات می‌کند لذا تجرد مراتب دارد (خیالی، عقلی و فوق عقلی) این مسئله مهم در فلسفه است به این…
ادامه مطلب ...