ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

معرفت نفس

داستان فلسفی قسمت ۱۴

بسم الله الرحمن الرحیم داستان فلسفی قسمت ۱۴ آری انسانها و تمام حیوانات برای ادامه حیات محتاج آب اند بهمین جهت اجتماعات انسانی همیشه کنار رودخانه ها و چشمه سارها بوده است وقتی به آب شهر وارد شدم دیدم دخترانی را که چوپانی میکنند لکن گوسپندان خود را از آب دور نگه میدارند منکه خود راشسته وسیراب کرده بودم متوجه آن دختران شده گفتم چرا شما به…
ادامه مطلب ...