ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

معجزه

۱۴۰۱-۱۱-۳۰ شرح عیون جلسه ۳۱۷

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۱۴۰۱/۰۱۱/۳۰ (درس عیون، جلسه ۳۱۷) موضوع (شرح عین ۴۹ در سعادت نفس) بحث درباره موضوع تصرفات یا همان ولایت تکوینی است. برخی منکر ولایت تکوینی هستند در حالی که آیات قرآن، دال بر ولایت تکوینی است. دو نوع تصرف: اول، تصرف به همت؛ دوم، تصرف به امر. همه انسانها در قوه خیال خود تصرف می‌کنند و صورتی را ایجاد و…
ادامه مطلب ...

و تکلمنّا ایدیهم

قال الله تعالی (...و تکلمنّا ایدیهم ...) استاد محمدمهدی معماریان قال الله تعالی (...و تکلمنّا ایدیهم ...)یس  ترجمه :و دستهای ایشان با ما سخن میگوید .انتقال…
ادامه مطلب ...