ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

مزاج

معمّرین

بسم الله الرحمن الرحیممعمّرینمعمّر بکسی گفته میشود که عمر بسیار طولانی و غیرمتعارف داشته باشد قبل از ورود به بحث باید متذکر شویم که انسانها در اماکن مختلف و ادوار مختلف مزاجهای مختلفی داشته اند وبر حسب مزاجهای مختلف طول عمرهای متفاوتی نیز داشته ودارند بنا به نقل برخی اخبار در قرون گذشته برخی انسانها عمرهایی بیش از آنچه که امروزه انسانها…
ادامه مطلب ...