ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

مزاج

۱۴۰۰-۵-۲ شرح عیون عین ۴۰ جلسه ۲۷۰

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۱۴۰۰/۵/۲ /درس عیون موضوع: شرح عین ۴۰ عبارت صدر الدین قونوی در مورد غذا ۵- و هریک از صورتهای غذایی که بدان تغذیه انجام میشود دارای خواص و قوای روحانی اند. غذاها غیر از خواص جسمی در مسائل روحی هم اثر دارد. بخاطر قرابت جسم و روح است، مزاج صوری همان مزاج جسمانی است که باید اعتدال مزاج داشته باشیم ان کسی که خشکی…
ادامه مطلب ...

معمّرین

بسم الله الرحمن الرحیم معمّرین معمّر بکسی گفته میشود که عمر بسیار طولانی و غیرمتعارف داشته باشد قبل از ورود به بحث باید متذکر شویم که انسانها در اماکن…
ادامه مطلب ...