ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

مزاج

۱۴۰۲-۵-۲۹ شرح عیون جلسه ۳۲۹

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۹ درس عیون جلسه ۳۲۹ «موضوع: شرح عین ۵۰ در انشای نفس ابدان مثالیه را و ظهورات کمل در عوالم» در شرح قیصری بر فص یونسی.... «نصوص شرعی حاکمند بر عدم تا روز قیامت، مگر این که عائد از متروحین در عوالم باشد....... مراد از رجعت، رجوع حکومت به دست اهلش (امام زمان) است نه آنکه ائمه رجوع کنند به دنیا.…
ادامه مطلب ...

معمّرین

بسم الله الرحمن الرحیم معمّرین معمّر بکسی گفته میشود که عمر بسیار طولانی و غیرمتعارف داشته باشد قبل از ورود به بحث باید متذکر شویم که انسانها در اماکن…
ادامه مطلب ...

مزاج عالَم

بسم الله الرحمن الرحیم مزاج دهر تبه شد در این بلاحافظ کجاست فکرحکیمی و رای برهمنی دهر و یا روزگار ویا طبیعت مزاجی دارد بمانند انسان که براساس عدالت است…
ادامه مطلب ...