ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

عقل

۱۴۰۰-۸-۲۹ شرح عیون عین ۴۴ جلسه ۲۸۱

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۱۴۰۰/۸/۲۹/ درس عیون مسائل نفس موضوع عین ۴۴ (انسان طبیعی و مثالی و عقلی و الهی است. هر موجودی که تنزل می‌کند در عالم طبیعت این مراحل (طبیعی و مثالی و عقلی و الهی) را داراست و هرکدام از این مراحل یک صورت و اقتضایی دارند) برای تبیین این مطلب، فرمودند آن علم به کل بر این عین نازل نگشته، این عالم ظهور علم خداوند…
ادامه مطلب ...