ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

حضرت خضر

۹۸-۱۱-۲۵ اسرار سوره کهف

بسم الله الرحمن الرحیم مولای ما حضرت علامه ذوالفنون دهر حسن حسن زاده طبری املی میفرماید سوره کهف قران ، کهف اسرار ولایت است. سخن در اسرار ولایت که در کهف قران امده بسیار است لکن در یک نمای کلی از این سوره گوئیم در این سوره سه داستان مرموز و عجیب امده که هیچ یک از انها مربوط به انبیا و رسولان نیست اولی داستان اصحاب کهف و رقیم است و دومی داستان…
ادامه مطلب ...

حضرت خضر ع

بسم الله الرحمن الرحیمآیا میدانستیدحضرت خضرع زنده بوده ودرقید حیاتند وعمرایشان به چندهزارسال میرسد البته دقیقا مدت عمرایشان مشخص نیست لکن قرآن کریم ازملاقات…
ادامه مطلب ...