ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

حضرت خضر

اطرافیان حضرت موسی ع

بسم الله الرحمن الرحیم حضرت موسی ع در داستان زندگی حضرت موسی ع شخصیتهای مثبت ومنفی در قرآن کریم نام برده شده اند وهمچنین شخصیتهایی بدون ذکر نام فقط مورد اشاره قرار گرفته اند آنهایی که نام برده شده اند را باید مورد مداقه و تحقیق قرار داد که نامهای آنها عبارت است از ۱ هارون که برادر ووزیر وشریک موسی ع بود ۲ فرعون که دشمن بزرگ حضرت موسی ع بود…
ادامه مطلب ...

معمّرین

بسم الله الرحمن الرحیم معمّرین معمّر بکسی گفته میشود که عمر بسیار طولانی و غیرمتعارف داشته باشد قبل از ورود به بحث باید متذکر شویم که انسانها در اماکن…
ادامه مطلب ...

حضرت خضر ع

بسم الله الرحمن الرحیم آیا میدانستید حضرت خضرع زنده بوده ودرقید حیاتند وعمرایشان به چندهزارسال میرسد البته دقیقا مدت عمرایشان مشخص نیست لکن قرآن کریم ازملاقات…
ادامه مطلب ...