ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

انسان و قرآن

۱۴۰۰-۸-۸ شرح عیون عین ۴۳ جلسه ۲۷۸

بسم الله الرحمن الرحیم درس عیون «چهارشنبه (۱۴۰۰/۸/۸») «موضوع درس: عین چگونگی توان نفس بر توحید کثیر و تکثیر واحد» ادراکات شامل ۵ حس ظاهری سامعه، باصره، شامه، ذائقه، ولامسه و چند حس باطنی مثل خیال، وهم و عقل، کار خیال ادراک صور مجرد از ماده، وهم ادراک معنای جزئیه و عقل ادراک معنای کلیه است این معانی را عقل از خارج انتزاع می‌کند،…
ادامه مطلب ...

زمان

بسم الله الرحمن الرحیم زمان در مباحثه کتاب انسان و قرآن اثر حضرت علامه بحث مبسوطی پیرامون زمان داشتیم در تعربف زمان گفته اند"زمان مقدار حرکت ماده است زمان…
ادامه مطلب ...