ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

الهی نامه

الهی

بسم الله الرحمن الرحیم الهی زمین پر از هرج و مرج شده است همه جا قتل و غارت و تجاوز همه جا ظلم و بیداد و ستمگری فروغ ایمان رو به خاموشی است اهل ایمان مبتلا به ریا و سالوس و شاکران آلوده به شرک و الحاد گردیده اند ظلمات ظلم بر سریر ملک تکیه زده و انسانیت در مقابلش به زنجیر کشیده بخاک افتاده است کجاست منجی تو آنکه خورشید وجودش تاریکی را میراند و…
ادامه مطلب ...