ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

کربلا

حدیث واقعه

بسم الله الرحمن الرحیم یک قافله زعطرگل یاس میرود ازدیده خزان بخدا می سپارمش این مرغکان سبز مهاجر براستی سوی کدام بیشه نادیده می پرند من در ورای باور ایشان گریستم درسوگ تشنه کامی باران گریستم یک تکسوار خسته ویک دشت بیکسی یک حلق تشنه کام ودوصد تیغ آبدار گوئی برای کوفه دگر میهمان رسید کین سان به پیشوازقدومش دویده اند یک کاروان زخون خدا میکند نزول…
ادامه مطلب ...

روضه جناب حر

بسم الله الرحمن الرحیمروضه جناب حر - محرم سال 96 توسط استاد معماریان دانلود فایل تصویریسایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.
ادامه مطلب ...

روضه حضرت علی اصغر ع

بسم الله الرحمن الرحیمروضه حضرت علی اصغر علیه السلام محرم سال 96 توسط استاد معماریان دانلود فایل تصویریسایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.
ادامه مطلب ...

روضه غلام ترک

بسم الله الرحمن الرحیمروضه غلام ترک محرم سال 96 توسط استاد معماریان دانلود فایل تصویریسایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.
ادامه مطلب ...

روضه غلام سیاه

بسم الله الرحمن الرحیمروضه غلام سیاه امام حسین محرم سال 96 توسط استاد معماریان دانلود فایل تصویریسایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.
ادامه مطلب ...

روضه حضرت عباس ع

بسم الله الرحمن الرحیمروضه حضرت عباس علیه السلام توسط استاد معماریاندانلود فایل ویدیوییسایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.
ادامه مطلب ...