ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

مرگ

داستان فلسفی قسمت ۹

بسم الله الرحمن الرحیم داستان فلسفی قسمت ۹ کم کم رفتار چوپان با من تغییر کرد زیرا قبلا به هر سوالی جواب می داد ولی یواش یواش از جواب دادن خودداری میکرد و میگفت خودت فکر و اندیشه کن تا به جواب پرسشها برسی اما روزی اتفاقی افتاد یعنی وقتی برای خارج کردن گوسپندان وارد آغل شدم دیدم یکی از بره ها روی زمین افتاده و مرده است سریعا چوپان را خبر…
ادامه مطلب ...