ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

عهد

۱۴۰۱-۵-۹ شرح زیارت جامعه کبیره جلسه ۳

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۹) شب سوم محرم موضوع: شرح زیارت جامعه کبیره اسمای ائمه ذکر و تکرار انها خواص و اثاری دارد. در عزاداریها گفتن ذکر حسین، حسین ......ذکر است و دارای برکاتی است (و اعظم شانکم) و چقدر عظیم است شان شما. شان، آن مقام وموقعیت کاری است آیه قران، معنای عبارت قرآنی «کُلُّ یَوم هُوَ فِى شَأن» «خداوند هر…
ادامه مطلب ...