ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

طهارت

عصمت و امامت

بسم الله الرحمن الرحیم عصمت و امامت مولانا شیخ نجم الدین طبری آملی در پندنامه فرزند که ابتدایش اینگونه آغاز میشود اول نامه نام یزدانا به تبرک شده است عنوانا تا بدانجا که در امر عصمت وامامت فرماید صلوات و سلام حق هردم به نبی و به آل ایشانا سر یس و رمز طاهایش شد اشارت بدان عزیزانا سمت عصمت و امامت را حق بدیشان بکرد احسانا رتبت…
ادامه مطلب ...