ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

شراب

شراب و باده در اشعار عرفانی

بسم الله الرحمن الرحیمگویندهلال رمضان گشت پدید منبعد بگردباده نتوان گردیددرآخرشعبان بخورم چندان می تادررمضان مست بیفتم تاعیدازاشعارمنسوب به خیام نیشابوریدراشعار عرفانی مراد از شراب و باده و امثال این موارد اشاره به مقام معرفت است لکن هرکجا در اشعار اینگونه تعابیر بکار برود حتما اشارات عرفانی مراد نیست بلکه گاهی شعرا ازاین کلمات برای طبع…
ادامه مطلب ...

حدیث شانزدهم

به شرح استاد محمد مهدی معماریان:يو- قال امير المؤمنين على عليه السلام: ان لله تعالى شرابا لاوليائه، اذا شربوا (منه) سكروا، و اذا سكروا طربوا، و اذا طربوا…
ادامه مطلب ...