ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

زمان

۱۴۰۱-۴-۱۸ شرح عیون عین ۴۸ تطابق کونین جلسه ۲۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۱۴۰۱/۴/۱۸) درس عیون، جلسه ۲۹۸ موضوع: عین ۴۷، در این که نفس عاقله غالباً در اربعین پدید می اید.) در فص لوطی فصوص الحکم شیخ اکبر آمده است "هیچ پیامبری مبعوث نشد مگر بعد از تمام شدن اربعین و این زمانی است که به نقص و ضعف می افتد... قیصری در شرح گفت: علت این که بعثت بعد از تمام اربعین است...... در آن چهل…
ادامه مطلب ...