ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

زمان

۱۴۰۰-۸-۸ شرح عیون عین ۴۳ جلسه ۲۷۸

بسم الله الرحمن الرحیم درس عیون «چهارشنبه (۱۴۰۰/۸/۸») «موضوع درس: عین چگونگی توان نفس بر توحید کثیر و تکثیر واحد» ادراکات شامل ۵ حس ظاهری سامعه، باصره، شامه، ذائقه، ولامسه و چند حس باطنی مثل خیال، وهم و عقل، کار خیال ادراک صور مجرد از ماده، وهم ادراک معنای جزئیه و عقل ادراک معنای کلیه است این معانی را عقل از خارج انتزاع می‌کند،…
ادامه مطلب ...

زمان

بسم الله الرحمن الرحیم زمان در مباحثه کتاب انسان و قرآن اثر حضرت علامه بحث مبسوطی پیرامون زمان داشتیم در تعربف زمان گفته اند"زمان مقدار حرکت ماده است زمان…
ادامه مطلب ...

زمان

بسم الله الرحمن الرحیم زمان هر یک از ما بازه ای از زمان ممتد را پر میکنیم البته با محدودیت مکانی که داریم امتداد زمان یک حقیقت است که هر یک از ما فقط در…
ادامه مطلب ...

معمّرین

بسم الله الرحمن الرحیم معمّرین معمّر بکسی گفته میشود که عمر بسیار طولانی و غیرمتعارف داشته باشد قبل از ورود به بحث باید متذکر شویم که انسانها در اماکن…
ادامه مطلب ...