ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

زمان

۱۴۰۱-۱-۲۵ تفسیر سوره مریم آیات ۶۴-۶۶ جلسه ۷

بسم الله الرحمن الرحیم پنجشنبه ۱۴۰۱/۱/۲۵ (تفسیر سوره مریم)(جلسه ۷) موضوع ایات ۶۴ الی ۶۶ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا و فرود نيائيم مگر به دستور پروردگار تو وى را است آنچه پيش روى ما است و آنچه پشت سر ما و آنچه ميان آن است و نيست…
ادامه مطلب ...

زمان

بسم الله الرحمن الرحیم زمان در مباحثه کتاب انسان و قرآن اثر حضرت علامه بحث مبسوطی پیرامون زمان داشتیم در تعربف زمان گفته اند"زمان مقدار حرکت ماده است زمان…
ادامه مطلب ...

زمان

بسم الله الرحمن الرحیم زمان هر یک از ما بازه ای از زمان ممتد را پر میکنیم البته با محدودیت مکانی که داریم امتداد زمان یک حقیقت است که هر یک از ما فقط در…
ادامه مطلب ...