ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

جوهر

۱۴۰۱-۷-۲۴ شرح عیون جلسه ۳۰۳

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۱۴۰۱/۷/۲۴) درس عیون، جلسه ۳۰۳ موضوع: تطابق کونین روشن می‌شود که آخریت عین اولیت است و این یک نکته است، در عالم جسمانی چیزی که اول باشد نمی‌تواند آخر باشد و بر عکس آن، اما این چه حقیقتی است که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن است، اگر ظاهر و آشکار است چطور باطن است؟ ولی وجود ظاهر است فقط ظاهر نیست باطن هم است…
ادامه مطلب ...

۹۸-۸-۱۶ اصول کافی

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام وادب شرح اصول کافی (پنج شنبه ۹۸/۸/۱۶) شب دهم ربیع مصادف با وفات عبدالمطلب و ازدواج حضرت خدیجه بارسولخداص است سؤال: قبل از…
ادامه مطلب ...