ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

تکامل

۱۴۰۲-۳-۷ شرح عیون جلسه ۳۲۲

بسم الله الرحمن الرحیم #یک شنبه ۱۴۰۲/۳/۷، درس عیون، جلسه ۳۲۲ موضوع: شرح عین ۴۹ در سعادت نفس ⬅️در خواص نفس انسان هشت مورد در جلسه قبل اشاره شد متن کتاب 🟥۹-ویژه‌ترین ویژگیهای انسان تصور معانی کلیه عقلی مجرد از ماده به تجرید رسیده..... شرح متن: در عالم ماده کلی وجود ندارد و هر مطلب کلی مربوط به ذهن است و انتزاعات ذهنی است. علم یا…
ادامه مطلب ...