ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

تاریخ

افسانه قوم آریا

بسم الله الرحمن الرحیمافسانه قوم آریاهیچ کس به درستی نمی داند افسانه قوم آریایی را چه کسی بوجود آورده و چه مدارکی دال بر وجود چنین قومیتی هست آیا اصلا چنین نژادی در تاریخ وجود داشته و یا نژاد سامی که متمایز از آن شمرده میشود وجود خارجی داشته یا خیر اما آنچه مسلم است اینست که افتخار و تعصب نسبت به ملیت و کشور و نژاد جزو مشترکات اکثر…
ادامه مطلب ...

از تاریخ آموختیم

بسم الله الرحمن الرحیماز تاریخ آموختیم « هو » یکی از مشاهیر گفته است : « ما از تاریخ آموختیم که از تاریخ کسی چیزی نمی آموزد » این کلام بعینه ترجمه آیات…
ادامه مطلب ...