ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

بنی هاشم

آیا امام حسن ع مطلاق بود و همسران خود را طلاق می داد؟

بسم الله الرحمن الرحیم شبهه ای در مورد امام حسن مجتبی ع است که میگویند امام مجتبی ع مطلاق بود. یعنی کسی که بسیار زن طلاق می دهد .به روایتی ۵۰ الی ۷۰ الی ۲۵۰ الی ۳۰۰ زن داشت شیعه و سنی روایت کرده اند در اصول کافی و محاسن برقی هم امده . خداوند دوست نمی دارد مردی را که مطلاق باشد .ان الله لا یحب رجل مطلاق....وهمچنین ذوّاق: خداوند مرد ذواق را…
ادامه مطلب ...