ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور رده

کتاب توحید

۱۴۰۰-۶-۲۵ اصول کافی بداء

بسم الله الرحمن الرحیم پنجشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۵ (اصول کافی) موضوع: بداء حدیث ۱۴: امام صادق ع همانا خداوند بزرگ به محمد ص خبر داد اخبار گذشته و آینده دنیا را آنچه از آن رویدادها حتمی است و جز این را استثنا کرده، استثناء کرده بحث بداء را می‌گوید در مورد علم امام روایات زیاد داریم، علم آنچه بوده و هست و خواهد بود تا قیامت در نزد ماست. حدیث ۱۵: امام…
ادامه مطلب ...