ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور رده

گنجینه کلام

داستانی شیرین

بسم الله الرحمن الرحیمداستانی شیرینشخصی از مومن الطاق (ازاصحاب امام سجادع وامام باقرع وامام صادق ع)پرسید:چه چیز مانع شد علی ع را که برسر خلافت با ابوبکر درگیر نشد؟ مومن الطاق به طعنه گفت:ترسید که اجنه او را بکشند!!!!!و این را داستانی جالب است و آن اینکه سعد ابن عباده رئیس خزرجیان مدینه که در سقیفه حضور داشت با ابوبکر بیعت نکرد و به شام رفت!…
ادامه مطلب ...

سجود قلب

بسم الله الرحمن الرحیمسجودقلبجناب محیی الدین ابن عربی فرماید سهل ابن عبدالله تستری (درحالت کشف) قلب خویش را دید که درسجده است و این را به گروهی از مشایخ…
ادامه مطلب ...