ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

یوسف

۱۴۰۰-۳-۳ فص فاطمیه جلسه ۵۳

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۳ درس فصوص ، فص فاطمیه موضوع: اسامی  پنج تن از اسماء خداوند مشتق شده ائمه اطهار و امامان مظاهر عقل کل هستند. عقول بقیه ناس در مقابل امام: روایت است خداوند  عقل را ده قسمت کرد و یک قسمت را بین همه تقسیم کرد و ۹ قسمت ان را داد به امام ، جناب ابن عربی بحثی دارد در مورد رمز داشتن احادیث، پیامبر ،…
ادامه مطلب ...

قمیص

بسم الله الرحمن الرحیم کلمه قمیص که به معنی پیراهن است مجموعا شش بار در قرآن کریم آمده وهرشش بار آن در سوره یوسف ومربوط بجناب یوسف است یکی قمیصی بود که…
ادامه مطلب ...