ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

یوسف

۱۴۰۱-۲-۲۴ شرح عیون عین ۴۶ جلسه ۲۹۲

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۱۴۰۱/۲/۲۴، درس عیون مسائل تفس /جلسه ۲۹۲/ *انسان دارای قواییست، مثل عاقله، واهمه، و دیگر قوا و یک قوه قدسیه که همان مرتبه عقل انسان است منتهی مرتبه اعلی عقل است که حقایق در پیش او حاضر هستند و برای ادراک حقایق احتیاج به فکر و درس و بحث ندارد و خود این قوه قدسیه هم در افراد مختلف است ودارای شدت و ضعف است…
ادامه مطلب ...

مصیبت یوسف

بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تبارک و تعالی: «ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیتُهَا الْعِیرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ» در داستان حضرت یوسف (ع) وقتی برادران…
ادامه مطلب ...

قمیص

بسم الله الرحمن الرحیم کلمه قمیص که به معنی پیراهن است مجموعا شش بار در قرآن کریم آمده وهرشش بار آن در سوره یوسف ومربوط بجناب یوسف است یکی قمیصی بود که…
ادامه مطلب ...