ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

کلام

برهان تمانع

بسم الله الرحمن الرحیمبرهان تمانعبرهانیست که متکلمان جهت اثبات توحید اقامه کرده اند به این بیان که هرگاه در جهان وجود دو خدا موجود باشد قهرا هریک مانع کار دیگریست و هر یک خلاف نظر دیگری میخواهد قدرت نمایی کند و خلاف او را اراده کند و در نتیجه هر یک مانع کار دیگری میشود و لازم می آید که هیچ کاری انجام نشود و نظام جهان وجود برهم خورد این…
ادامه مطلب ...

تکفیر

بسم الله الرحمن الرحیمتکفیر تکفیر بمعنی کافر انگاشتن شخص یا فرقه وگروهی است که دارای چند مرتبه است یک تکفیر کلامی واعتقادیست وآن به این معنی است که میگوید…
ادامه مطلب ...

مباحث کلامی

به شرح استادمحمدمهدی معماریان:در این قسمت مباحث علم کلام بطور اختصار واجمال مطرح شده خاصه مباحث مربوط به اثبات صانع.جلسه 01 دانلود جلسه 02 دانلودجلسه 03…
ادامه مطلب ...