ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

کتاب مقدس

۱۴۰۲-۷-۲۰ یهود شناسی از قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم پنج شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۰، ⬅️چرا در قرآن کریم از یهودیان گاهی به بنی اسرائیل تعبیر شده است گاهی به آل یعقوب وگاهی به یهود وحتی دربرخی مواضع عبارت هودا بکار رفته است که مخفف یهودیست ۱ آیا اینها باهم تفاوت دارند یعنی بنی اسرائیل ویهود و... ۲ اگر متفاوت هستند تفاوتشان در چیست. ⏪ درجواب گوئیم حضرت ابراهیم ع دو همسر داشت…
ادامه مطلب ...