ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

وهابیت

صوفیه

بسم الله الرحمن الرحیماهل سنت خاصه سلفی ها ووهابی ها همانگونه که با شیعه مخالف هستند با صوفیه مخالف اند چرا چنین است؟چرا وهابی ها شیعه ومتصوفه را در یک صف قرار میدهند؟ درجواب گوئیم صوفیان حقیقی وعارفان اهل کشف وشهود در مکاشفات خود حقایقی را دریافت میکنند که منطبق با مبانی اعتقادی تشیع است ودر بسیاری از معارف دینی با شیعه هم صدا هستند منباب مثال…
ادامه مطلب ...

جواب شبهه وهابیون

جواب شبهه وهابیون استاد : محمد مهدی معماریان جواب شبهه وهابیون در مورد زیارت قبور و توسل به ائمه اطهار با آیات قرآن این مقاله در رد عقیدۀ وهابیون است که شاخ و…
ادامه مطلب ...