ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

وصیت

مداحان اهلبیت

بسم الله الرحمن الرحیم مداحان اهلبیت لایکبر علی الله ان یغفر الذنوب لمحبنا و مادحنا برای خداوند سخت و گران نیست که گناهان محبان و مداحان ما را ببخشد ( برگزیده الغدیر ص ۱۴۰) من قال فینا بیت شعر بنی الله له بیتاً فی الجنه هرکس برای ما شعری بسراید خداوند دربهشت برای او خانه ای می سازد ( برگزیده الغدیر ص ۱۳۲) در وصیت امام باقر ع به…
ادامه مطلب ...