ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

معرفت الله

۱۴۰۱-۵-۱۸ شرح زیارت جامعه کبیره جلسه ۱۲

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۸)(شب دوازدهم محرم) موضوع: شرح زیارت جامعه کبیره «بابیانتم و امی و نفسی» پدر و مادرم و جانم فدای شما. «بمولاتکم علمناالله معالم دیننا» به پیروی از شما بود که خداوند تعلیم کرد به ما معالم دینمان را. معالم دین: دین سه قسمت دارد، یک قسمت مناسک دین مثل نماز، حج ووو قوانین دینی است. که همان فقه، است.…
ادامه مطلب ...