ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

مریم

۱۴۰۱-۱۲-۷ شرح عیون جلسه ۳۱۸

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۷: درس عیون جلسه ۳۱۸ موضوع: شرح عین ۴۹ در سعادت نفس معجزات همیشه اندک هستند. این عالم خودش معجزه است. تولد انسان و حیوانات خودش معجزه است. این عالم یک سیر مشخص دارد و معجزه بر خلاف اسباب و عادات این عالم عمل می‌کند. مثال: برای بچه دار شدن پدر و مادر نیاز است و وقتی کسی بدون پدر، بچه دار می‌شود بر…
ادامه مطلب ...