ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

مریم

حوا الحجج

بسم الله الرحمن الرحیم حوا الحجج اولین مادر بزرگ ما آدمیان نامش حوا بود که همسرش آدم او را چنین لقب داد اما حوا به چه معناست؟ حوا کلمه ای عبریست و از ماده حیات اخذ شده که به معنی زندگی است آری تداوم حیات بشر به وجود حوا است که حیات بخش اولاد خویش است و از آنجا که حیات ظهور رحمت است رحمت در وجود زن بیشتر نمایان است تا مرد! بهمین جهت اسم…
ادامه مطلب ...