ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

لیلة القدر

حافظ خلوت نشین

بسم الله الرحمن الرحیم شب قدری چنین عزیز و شریف با تو تا روز خفتنم هوس است خواجه حافظ میفرماید شب قدری که باید احیا گرفت و تا صبح به راز و نیاز پرداخت و آن همه دعا و نماز و آداب و نیاز برایش مذکور است اگر تو را بیابم و درکت کنم گویا لیلة القدر را درک کرده ام و به مقصود رسیده ام پس نیازی به احیا و آداب و بیداری و زاری ندارم تو را که پیدا کنم…
ادامه مطلب ...