ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

لاهوت

۱۴۰۱-۸-۱۵ شرح عیون جلسه ۳۰۶

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۱۴۰۱/۸/۱۵) درس عیون جلسه ۳۰۶ موضوع: شرح عین ۴۸ در تطابق کونین نکته اخلاقی(حواستان به موجوداتی مثل موش، خوک، پلنگ ووو که در وجودتان هست باشد، این‌ها جدای از ما نیستند. و انسان باید مراقب باشد این صفات از او بروز نکند، و در ریز امور کشیک نفس را بکشد. (ای دریده پوستین یوسفان. گرگ بر خیزی ازین خواب گران)…
ادامه مطلب ...

حدیث بیست و سوم

به شرح استاد محمد مهدی معماریان: كج- مرحوم سپهر در ناسخ التواريخ (ص 561 حضرت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، ط 1) در رحلت پيغمبر اكرم گويد: بروايتى چون…
ادامه مطلب ...